Bulgarian English
Gerada Ltd.

Gerada Ltd.

Фирма “Герада” ООД е регистрирана през август 1996 година с основна дейност производство, съхранение , разфасовка , преработка и търговия на пчелен мед и пчелни продукти. Член е на Асоциацията на преработвателите и търговците на мед и пчелни продукти. Изнася за Германия, Англия и др. страни на Европейския Съюз от 2001 години.

През 1999 г. фирмата влиза във връзка с Лакон Институт в Германия и започва процес на сертификация за биологично производство на пчелен мед и пчелни продукти. В предприсъединителния период “Герада” ООД ориентира част от дейността си по производството , преработката и съхранението на пчелния мед и пчелните продукти , спазвайки необходимите изисквания и документи за биологично производство. Фирмата притежава следните сертификати съгласно различни стандарти за биологично производство:

  • EU BIO – за Европейският съюз
  • NOP – за САЩ
  • Кошер – според еврейските диетични норми
  • BIO SUISSE – за Швейцария

Предприятието е внедрило и прилага Системата за управление на качеството в съотведствие със стандартите ЕN ISO 9001:2000 и НАССР.

В България биопродуктите все още нямат почти никакво пазарно присъствие. Търговията с тях едва сега се заражда. Дейността на фирмата е ориентирана предимно към износ.

Продажби на българския пазар –

Метро, Пикадили, Фантастико, хотел Радисън;

Фирмата разполага със собствен пчелин, в който изцяло спазва принципите на биологично производство.Всички пчелари са обхванати от Програма за биологично производство, като са подписали договори с фирмата, че се задължават да спазват изискванията на Европейския Съюз.
Административната база на Герада ООД се намират в ., София , а основната производствена и складова база е в с.Горен Дъбник Плевенско.


Търг за доставка на оборудване.